Logo Pleijboza Boomzaden & Wildbloemen

Wildbloemzaden

Wat betekent “WILD”? Onder wildbloemzaden verstaan wij in de vrije natuur

verzamelde of uit nabouw gewonnen zaden. Deze zaden bezitten een hoge genetische

verscheidenheid, veronderstelde biodiversiteit en ecologisch evenwicht.

 

Pleijboza levert ruim 500 soorten wildbloemzaden van Achillea millefolium tot

Vulpia myuros.