Logo Pleijboza Boomzaden & Wildbloemen

Mengsel 0506 voor droge schrale graslanden

86 % vulstof

Soort Nederlandse naam Hoogte Kleur Bloeimaand zaden m²
Alchemilla vulgaris Vrouwenmantel 50 groen 5-9 21
Betonica officinalis Betonie 45 purpurroze 6-8 21
Briza media Bevertjes 35 gras 5-7 127
Calluna vulgaris Struikheide 35 rood-violet 8-9 170
Campanula rotundifolia Grasklokje 30 violetblauw 6-9 216
Carex leporina Hazezegge 35 5-7 42
Deschampsia flexuosa Bochtige smele 35 gras 6-8 425
Dianthus deltoides Heideanjer 20 purpurrood 6-9 84
Festuca ovina Schapegras 35 gras 5-7 424
Genista tinctoria Verfbrem 40 goudgeel 5-7 42
Hieracium pilosella Muizeoor 20 lichtgeel 5-9 23
Hieracium umbellatum Schermhavikskruid 65 geel 7-10 22
Hypericum maculatum Gevlekt hertshooi 35 geel 6-8 337
Hypochoeris radicata Gewoon biggekruid 35 geel 6-10 42
Leontodon hispidus Ruige leeuwetand 30 geel 5-9 12
Luzula campestris Gewone veldbies 10 3-4 41
Lychnis viscaria Rode pekanjer 35 donkerrood 5-7 212
Molinea caerulea Pijpenstrootje 70 gras 6-8 127
Pimpinella saxifraga Kleine bevernel 35 wit 6-10 42
Potentilla erecta Tormentil 15 geel 6-8 21
Rumex acetosella Schapezuring 15 roodachtig 5-8 212
Stellaria graminea Grasmuur 20 wit 4-6 43
Succisa pratensis Blauwe knoop 30 blauw 7-9 21
Thymus pulegioides Grote wilde tijm 15 paarsachtig 6-9 215
Veronica officinalis Mannetjesereprijs 20 blauw 5-8 41
Poa anua Straatgras 15 gras 1-12 423
Solidago virgaurea Echte guldenroede 55 geel 7-10 84
Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras 25 gras 4-6 211
Corynephorus canescens Buntgras 23 gras 6-7 340

 


 

Voor het laatst bijgewerkt op juli 2018
Door Joke van de Graaf
Email: info@Pleijboza.nl