Logo Pleijboza Boomzaden & Wildbloemen

WILDBLOEMMENGSELS

Pr.p kg

0500 - MENGSEL VOOR SLOOTKANTEN EN DIJKEN €50,50

Alle soorten gedijen goed op plaatsen welke enige malen per jaar onder water komen te staan. In het mengsel zijn ca. 35 soorten opgenomen, waarbij de Grote waterweegbree niet ontbreekt.

Meer info

0501 - MENGSEL VOOR VOCHTIGE BODEM €55,00

Dit mengsel verlangt een hoge waterstand en weinig stikstof. Dit mengsel bestaat uit ca. 45 soorten, waaronder Wilde bertram, Koekoeksbloem enz.

Meer info

0502 - MENGSEL VOOR STIKSTOFRIJKE BODEM €46,00

Goede waterhuishouding is gewenst. Verschillende soorten in dit mengsel gedijen goed op armere gronden, zodat dit mengsel zeer geschikt is om de bodem geleidelijk te verarmen. Samengesteld uit ca. 50 soorten.

Meer info

0503 - MENGSEL VOOR VOEDSELRIJKE PLAATSEN €37,50

Dit mengsel is zeer geschikt voor slootkanten, wegbermen, composthopen of schaduwplaatsen van heggen. Bevat geneeskrachtige soorten en kruidensoorten voor gebruik in de keuken, zoals Look-zonder-look en Engelwortel. Het mengsel bestaat uit ca. 40 soorten. Groeihoogte tot 1 meter

Meer info

0504 - MENGSEL VOOR VERSTOORDE GROEIPLAATSEN €27,00

Geschikt voor akkerranden, inritten, humusarme wegbermen enz. Bevat lichtminnende soorten die verschillende eisen stellen aan de temperatuur, de ph en de vochtigheid van de bodem. Het mengsel bestaat uit ca. 55 soorten

Meer info

0505 - MENGSEL VOOR VOEDSELARME KALKBODEM €48,50

Bloemenweidemengsel voor droge voedselarme kalkbodem. Ongeveer 60 soorten zijn in dit mengsel samengebracht. Groeihoogte 20-40 cm.

Meer info

0506 - MENGSEL VOOR DROGE SCHRALE GRASLANDEN €48,50

Mengsel geschikt voor schrale, droge, zure, voedselarme bodem. De ongeveer 30 soorten bestaan voor een groot deel uit de sterk bedreigde plantengroep van de borstelgrassen en heide. Karakteristiek in dit mengsel zijn; Ruige leeuwentand, Borstelgras en Heide.

Meer info

0508 - MENGSEL VOOR DROGE ZONNIGE BOSRANDEN €53,00

Mengsel bestaat hoofdzakelijk uit licht- en warmteminnende soorten zoals Wilgenroosje en typische boosrandplanten zoals; Wilde akelei, Vingerhoedskruid, St. Janskruid en Dagkoekoeksbloem. Mengsel bestaat uit ca. 55 soorten. Groeihoogte maximaal 80-100 cm.

Meer info

0509 - MENGSEL VOOR HUMEUZE VOEDSELRIJKE BOSGRONDEN €62,00

Een mengsel van ca. 45 soorten, dat zich goed thuis voelt onder loofbomen en struiken en aan bosranden op humeuze voedselrijke bosgronden. In het mengsel zijn zowel voorjaarsbloeiers als zomerbloeiers aanwezig. Groeihoogte tot ca. 50 cm.

Meer info

0524 - MENGSEL VOOR WEIDE RUNDEREN

Een mengsel voor weiderunderen.
 

Meer info

0525 - MENGSEL VOOR NOSTALGISCHE BLOEMENWEIDE
Een mengsel voor een nostalgische bloemenweide.
 
Meer info

0526 - MENGSEL VOOR VLINDERS

Een mengsel voor vlinders.
 
Meer info
0527 - MENGSEL VOOR PAARDENWEIDE- BEGRAZING

Een mengsel speciaal voor paardenweide- begrazing

 

Meer info

Vulstof

mengsels 0500-0509

De mengsels 0500 tm 0509 worden geleverd met vulstof.

Teneinde een gelijkmatige verdeling te verkrijgen bij het zaaien , wordt een vulstof toegevoegd vervaardigd uit zuivere gemalen graanproducten.

De aanbevolen zaaidichtheid is 25 gram/ m2

De mengsels 0500 tm 0509 kunnen op verzoek ook als zuiver zaad worden geleverd. De zaaidichtheid is dan al naar gelang het gekozen mengsel 3,5 tot 5 gram/m2.

mengsels 0424-0527

De mengsels 0524 tm 0627 worden als zuiver zaad geleverd.